Moudří lidé varují před několika věcmi, které bychom nikdy neměli říkat druhým. Je dobré si je nechat pro sebe!

Za prvé, co by mělo zůstat v tajnosti, říkají mudrci, jsou vaše dalekosáhlé plány.

Zkuste mlčet, dokud se váš plán neuskuteční. Všechny naše nápady jsou nejen nedokonalé, ale mají mnoho slabých míst, kde je snadné je zasáhnout a zničit.

Za druhé, nemluvte o své charitě.

V tomto světě je to vzácnost, a proto byste si ho měli ponechat jako zřítelnici oka. Nechval se za dobré skutky. Pýcha to okamžitě pozná a sebere všechnu jemnost, která je dávána v lásce.

Třetí věc, o které by se nemělo mluvit, a podle doporučení mudrců, je o vaší askezi.

Nevytrubujte svá dietní omezení, sexuální vztahy atd. Fyzická askeze je prospěšná pouze tehdy, je-li kombinována s emocionální složkou.

Pokračování na další starně