Od počátku věků si lidé kladou otázku, zda mrtví mohou nějakým způsobem ovlivnit životy živých. Mnoho kultur po celém světě vyznává duchy a jejich vliv na náš svět. Je skutečně možné, aby nám mrtví pomohli z posmrtného života? Podívejme se blíže na tuto problematiku z pohledu různých náboženství, filozofií a moderní vědy.

Náboženské přesvědčení

Mnoho náboženství věří, že duchové mrtvých mohou ovlivnit svět živých. Například v křesťanství často mluvíme o svatých, kteří se za věřící přimlouvají u Boha. Katolíci se modlí ke svatým o přímluvu a věří, že mohou pomoci v různých záležitostech života.

V hinduismu a buddhismu existuje koncept reinkarnace, kdy se duše mrtvých znovu rodí v nových tělech. V těchto náboženstvích jsou však i duchové a předkové, kteří mohou ovlivnit životy svých potomků. V africké tradici náboženství hrají duchové předků klíčovou roli jako strážci svých rodin a komunit.

Pokračování na další straně