Příčinou požáru byl pytel starých baterií, který čekal na uhašení kvůli recyklaci. Podle přivolaných hasičů měly být baterie uloženy v kovové krabici s víkem. Majitel domu nečekal, že se to stane, ale je to určitě dobrá informace pro příště.

Jak likvidovat použité baterie?

„Použité baterie sbírejte do vhodné nádoby. Vždy však odstraňte svorky, abyste předešli riziku vznícení během přepravy. Odneste je k prodejci, který prodává podobné baterie. Běžné baterie lze zakoupit v supermarketech. Lze je také odevzdat ve střediscích pro příjem nebezpečného odpadu nebo na stanicích komunálního odpadu.