Pittbull – právem či neprávem – je považován za velmi kontroverzní plemeno psů. Postupem času se vytvořila představa o plemeni, že pitbulové jsou násilní a agresivní. Pohled samozřejmě pochází od těch, kteří nikdy předtím nedrželi pitbula.

Ve skutečnosti však ti, kteří s tímto plemenem psa strávili dlouhou dobu, budou vědět, že mohou být těmi nejmilejšími, nejoddanějšími a nejvěrnějšími psy, jaké kdy můžete chovat.

Tento článek vypráví příběh rodiny Danielsových, kteří sami doma chovají dva pitbuly.

Když adoptovali svého druhého psa, Člověka, nikdy nepřemýšleli o tom, co s ním zažijí.

Nově příchozí je nevšední mazlíček, jak se brzy ukázalo. Změnilo to jejich životy navždy.

Krátce po adopci se Man dostal do úzkého kontaktu s rodinou Danielsových, zejména s jedním z dětí, Tre. Mezi dítětem a zvířetem vznikl výjimečný vztah a Tracy, matka, byla také potěšena, jak hezky se Člověk začlenil do rodiny.

Výsledkem bylo, že když Man jedné noci Tracy vylekal, najednou ani nevěděla, co si má myslet.

Pokračování na další straně