Každý z nás si rád ověří, jak dobře to umí, pomocí hádanek , kvízů a logických otázek. Zde jsou tři, které vám prozradí, jak jste inteligentní.

Zde je vaše šance zbystřit svou mysl pomocí zdánlivě jednoduchých hádanek. Je na vás, abyste se pokusili vyřešit tyto tři hádanky maximálně do dvou minut.

Testy inteligence jsou obvykle poměrně rozsáhlé a trvají několik hodin. Tímto krátkým testem si však prověříte úroveň své inteligence.

První hádanka

Mluvím bez úst a slyším bez uší. Nemám tělo, ale ožívám hlasem. Kdo jsem?

Druhá otázka

V jezeře rostou jezerní růže. Počet jezerních růží se každý den zdvojnásobuje. K pokrytí celého jezera potřebují jezerní růže 48 dní. Kolik dní trvá, než rybniční růže pokryjí polovinu jezera?

Třetí hádanka

Co patří muži a ostatní to používají častěji než on sám?

ČTVRTÁ hádanka

Na bojovém poli jsem druhý zprava i zleva. Do boje vyrážím tak, jak je třeba. Dva kroky vpřed a jeden vždy v bok. Tráva pode mnou se střídá každý skok. Kdo jsem?

Pokračování na další straně