Diváci Map Google s orlíma očima si všimli, co se na vzdáleném místě zdálo být zlověstným objevem. A přesto to nejsou klam. Dva lidé pohřbení v hrobech vedle sebe jsou jasně viditelní.

Ale lahůdka pro lovce pokladů v Mapách Google! Satelitní snímky odhalily ptačí pohled na dvě těla ležící vedle sebe v tom, co vypadalo jako hroby vykopané v příkopu.

Každá hrobka je otevřená a vedle nich je velká hromada písku, což naznačuje, že byly čerstvě vykopány do přesných obdélníků, které se zdají mít vlastní velikost, aby dokonale padly mužům.

Pokračování na další straně

1
2