“ Vím, že tento byt není nic. Jestli se ti nebude líbit, můžeme ho prodat a koupit jiný. Nestyď se, můžeš mi říct cokoli, co si myslíš.“

A tak se mi tato žena s chladným pohledem a nepřátelským chováním začala odhalovat a já si uvědomila, že to byla vždy dobrá žena, která sice není tak přístupná, dokud ji lépe nepoznáte.

Pak jsem se zhroutila a začala brečet. Její chování mě hluboce dojalo. Ještě nikdy se o mě nikdo nestaral jako tato žena, o které jsem si myslela, že je mým největším nepřítelem v životě. Objala mě a řekla:

„To je v pořádku, holka, to je v pořádku. Muži jsou stvoření, na které se nelze spolehnout. Snažila jsem se ho vychovat tak, aby nebyl jako jeho otec. A on mě opustil, když bylo mému synovi 8 měsíců. Vím, co to znamená být sama s miminkem a to ti nedovolím.

Den za dnem jsme spolu vycházeli velmi dobře a já jsem se na tuto ženu začala dívat jako na svou matku . Chtěla jsem jí tak říkat, ale něco mi nehrálo. Jednou mi však to slovo samo uniklo.

Šli jsme s dcerou a narazili jsme na mého přítele.

Sblížili jsme se natolik, že jsme si povídaly o všem možném. Bylo jen jedno téma, které jsem nesměl vytáhnout, a strašně mě zajímalo – co řekne synovi, až se vrátí a co si o tom všem myslí. Mlčela o něm, nikdy se o něm nezmínila. A pak jsem tu odpověď dostal po šesti měsících života s tchyní.

Zazvonil na zvonek. Otevřela to. Slyšela jsem hlas svého manžela.

“ Mami, to je Věra. Moje budoucí žena. Můžeme s tebou pár dní zůstat? Jsme ve finanční krizi…“

Myslela jsem, že můj život s tchyní skončil, vždyť je to její dítě, ať dělá, co dělá.

Pak jsem uslyšela její hlas, chladnější než kdy předtím:

“ Není tady místo. Tady žije tvoje dítě a jeho matka, kterou jsi okradl a nechal napospas. A ty, děvče, buď opatrná, můžeš skončit v té situaci, až přijde třetí, “ řekla a zabouchla dveře.

Dceři je dnes 7 let, babička se o ni stará vždy, když je potřeba, a těší se na příchod druhého vnoučete . Říkej si co chceš, věř předsudkům, ale moje tchyně je můj anděl strážný. Nebýt jí, nedokážu si představit, co by se se mnou stalo.