Mnoho lidí miluje peníze natolik, že zapomínají na jiné hodnoty. To byl případ Američana, pro kterého byli peníze celý život.  Muž těsně před svou smrtí muž přinutil svou ženu, aby slíbila …

Ten lakomý stařík si přál, aby ho jeho žena pohřbila svými úsporami. Chtěl vzít peníze na druhý svět …

Jeho manželka je velmi zbožná osoba, a proto si dala za svou křesťanskou povinnost dohlížet na to, aby byla splněna poslední vůle jejího manžela. Rozhodla se, že do jeho rakve vloží úspory svého manžela, ale v jiné podobě, než chtěl …

Pokračování na další straně

1
2