Kolorektální karcinom v rané fázi nevykazuje typické příznaky, a proto se mu říká „tichý zabiják“. Podle vědců z amerických center pro léčbu rakoviny může toto onemocnění ovlivnit i náš dýchací systém, což se projevuje dušností.

Podle výzkumu NHS (National Health Institute) je to více než 90 procent. lidé trpící kolorektálním karcinomem mají problémy se správnou stolicí. Jedná se o rakovinu, která se projevuje jako krev ve stolici, a rakovina tlustého střeva má další neobvyklé příznaky. V pokročilém stadiu tohoto onemocnění se mohou objevit metastázy do jiných orgánů. Když k tomu dojde, rakovinné buňky se oddělí od nádoru a šíří se do dalších orgánů krevním řečištěm nebo lymfatickým systémem.

Pokračování na další straně

1
2