Tato holčička s leukémií, která se potýkala s temnými myšlenkami na smrt, než k ní přišel anděl, by měla být příkladem nám všem.

Většina křesťanů neposlouchá Boha. Jdou si k němu promluvit! Písmo však odhaluje, že každý, koho Bůh kdy použil, se naučil zůstat v jeho přítomnosti, dokud o něm neuslyšeli.

Písmo je jasné, že Pán chce mluvit s každým z nás. „A vaše uši uslyší za vámi slovo: ‚Toto je cesta, jděte po ní‘, ať půjdete napravo nebo nalevo“.

Malá holčička s leukémií se přiblížila ke dveřím smrti
Když se ke dveřím smrti přiblížila malá holčička s leukémií, bojovala s myšlenkami na smrt. Když však matka jednoho rána vešla do jejího pokoje, holčička zářila radostí.

„Co se ti stalo?“ zeptala se matka.

„Přišel anděl a řekl mi, že jdu na cestu,“ odpověděla holčička. „A pak přišel Bůh, vzal mě za ruku a prošel se mnou krásnou zahradou. Řekl mi, že zítra přijdu do té zahrady, abych byl s ním.“

Bůh promluvil k tomu malému dítěti a odstranil všechen strach z jeho srdce! Když s ním šla druhý den ráno být, měla naprostý klid.

Pokračování na další straně