Ryba

Ryby jsou známé svou štědrostí a soucitem. Jsou intuitivní a chápaví, což jim umožňuje nahlédnout za hranice aktuálního konfliktu. Dívají se na svět přes růžové brýle a věří v možnost změny a růstu. Jejich sklon k odpuštění pramení z touhy po klidném a harmonickém prostředí.

Váhy

Váhám velmi záleží na dobrých mezilidských vztazích, které si vybudovaly. Když se Váhy zraní, pečlivě zváží všechny aspekty situace, než se rozhodnou. Přestože neodpouštějí snadno, je v jejich povaze zvolit si cestu, která vede ke smíření.