Bermudský trojúhelník má vážnou pověst. Bylo zaznamenáno mnoho nevysvětlitelných případů zmizení lodí a letadel v těchto vodách. Zajímavé je, že některé lodě byly po letech nalezeny zcela opuštěné, aniž by na jejich palubě někdo byl. K nejnovějšímu incidentu v bermudském trojúhelníku došlo nedávno u pobřeží Kuby. Vzhledem k blízkosti vojenské zóny byl učiněn pokus zjistit jeho původ a účel prostřednictvím kontaktu. Tento pokus byl neúspěšný a z druhé strany bylo slyšet pouze prázdné ticho.

Proto se rozhodli záhadnou loď zastavit. Když se vojáci přiblížili k lodi, zjistili, že je velmi stará a zcela prázdná. Odhadovali, že je stará nejméně 100 let. Jednalo se o SS Cotopaxi, loď ztracenou ve slavném Trojúhelníku v prosinci 1925. V jedné z místností byl nalezen kapitánův lodní deník, který uváděl následující údaje, ale místo pobytu lodi za posledních 90 let je stále neznámé.

Pokračování na další straně