Záznamy jedné z nejzáhadnějších osobností doby carského Ruska nejsou datovány, ale historici naznačují, že některá proroctví Grigorije Rasputina mohou souviset s rokem 2021.

Grigory Rasputin se od dětství lišil od ostatních rolníků. Rád putoval po svatých místech, což bylo v té době pro ortodoxní něco neobvyklého, a tak Rasputin po chvíli získal obraz a slávu „Božího člověka“. Ten muž byl jednou z nejzáhadnějších postav doby carského Ruska, protože na přelomu století byla společnost velmi nadšená mystikou. Díky svým neobvyklým schopnostem se Grigorij Rasputin podařilo stát se přítelem rodiny posledního ruského císaře Mikuláše II.

Starší předpovídal několik hrozných událostí budoucnosti, ale data nejsou uvedena v dochovaných záznamech. Navzdory tomu historici navrhli, že některá Rasputinova proroctví se mohou splnit v roce 2021. Píše o tomto „Moskovském komsomoleci“.

„Láska zmizí, lidé budou stát na okraji propasti,“  zní jedna z těchto předpovědí „Božího člověka“.

Pokračování na další straně

1
2