Jak to v našich těžkých dobách často bývá, mladá rodina nemá dostatek peněz ani podpory na pořízení vlastního bytu, v lepším případě domu. Mladý pár z Maďarska kvůli tomu nijak zvlášť netruchlil a místo toho, aby dali všechny peníze k dispozici na pronájem, rozhodli se koupit ve vesnici starý zchátralý dům. S okem na provedení nezbytných oprav sami a na život ve štěstí a zdraví. Nedbalí sousedé a příbuzní neocenili čin mladého páru a dokonce se smáli. Ale teď, po krátké době, všichni žárlí!

Novomanželé nepodlehli posměchu nedbalých sousedů a příbuzných a pustili se do toho. Co z toho vzniklo – ale vyšlo to dopředu, super cool – podívejte se na naše další zajímavé video. Možná vás tento příběh inspiruje k novým rodinným exploitům!

Pokračování na další straně