Ve financích jsou tygři také obezřetní a jsou vždy o pár kroků před svými činy a nikdy neriskují, pokud nevidí sebemenší šanci toto riziko ospravedlnit. Jakkoli je to dobré pro úspory, jejich strach ze změny jim může bránit v ještě větším pokroku.

Ve své práci jsou motivovaní a kreativní. Kolegové si jich obzvlášť váží a snaží se od nich učit a ukrást jim trochu nadšení. Tito lidé mají opravdu dobrý smysl pro estetiku a také styl oblékání.

Tygři se vyznačují účelností. Bez ohledu na problémy v životě budou tito lidé vždy postupovat vpřed a jednat co nejaktivněji. Jednoduše nevidí potřebu se stáhnout, protože si váží svého času a úsilí. Téměř nic je nemůže zlomit.

Rychle se přizpůsobují změnám a novým podmínkám. To jim pomáhá přežít v obtížných pracovních podmínkách. Když udeří bouře, obratně se přizpůsobí, vyvodí závěry a najdou řešení. To je jejich největší síla a síla, která je vede přímo k úspěchu!

1
2