V roce 2018 změnila Americká onkologická společnost svá pravidla a uvedla, že screening rakoviny tlustého střeva a konečníku by měl začínat ve věku 45 let namísto 50 let. Epidemiolog Jin Kao z Washington University School of Medicine v St Louis však varoval, že mnoho mladých lidí s časnými příznaky není včas léčeno. Podle něj je více než 50 % pacientů mladších 45 let. Vědci nevědí, proč se onemocnění vyskytuje častěji u mladých lidí, ale hledají vysvětlení.

Nejnovější výzkum poskytuje určitá vodítka, i když zatím ne zcela jasná. Cao a Jayakrishnan hledají způsoby, jak nemoc včas diagnostikovat, a také identifikovali časné příznaky. Tým vedený Jin Cao například spojil konzumaci sladkých nápojů se zvýšeným rizikem rakoviny tlustého střeva u žen. Caova skupina také spojila toto onemocnění s metabolickým syndromem, který zahrnuje vysoký krevní tlak a obezitu.

Studie ukázaly, že dva roky po stanovení diagnózy jsou prvními příznaky u pacientů s rakovinou tlustého střeva bolesti břicha, krvavá stolice, průjem a anémie z nedostatku železa. – Pokud je kolorektální karcinom odhalen včas, lze jej vyléčit.