Hledání vyššího vědomí je cestou zjevení, duchovní transformace, přizpůsobení vědomí existenci v reálném světě, které přesahuje pozemský svět omezený na tři rozměry… A to je nesmírně obtížná cesta. A aby ji každý dotáhl do konce, musí obrátit svou pozornost spíše dovnitř než ven a začít dlouhou a tvrdou práci na sobě.

Až se duše „probudí“, uvědomí si, že život už nikdy nebude jako dřív… A to je úžasná věc. Probuzení duše zcela a radikálně změní způsob, jakým se člověk dívá na svět kolem sebe. Někteří lidé, kteří se na tuto cestu vydají, tak činí nevědomky, aniž by si uvědomovali, co se s nimi děje. Možná jste jedním z nich?

Tento článek představuje prvních pět projevů chování, které vám pomohou pochopit, zda jste dosáhli vyšší úrovně uvědomění.

1. Negativní chování vás vůbec nezajímá

A pokud se opravdu blížíte k vyššímu vědomí, pak se musíte přistihnout, jak ztrácíte zájem o krátkodobé radosti, které vás a některé lidi později nutí cítit se provinile.

Některé postavy, které se vám v tuto chvíli zdají zajímavé, mohou později vykolejit život – to učil Sigmund Freud své studenty.

2. Baví vás práce a vše, co děláte

Pokud je vaše duchovní probuzení dostatečně pokročilé, určitě poznáte radost z práce (fyzické nebo duševní) pro sebe nebo pro druhé. Pokud si myslíte, že duchovní lidé neradi pracují a místo toho meditují a přemýšlejí o krásách tohoto světa, mýlíte se.

Vědí totiž lépe než kdokoli jiný, jak tento svět funguje a jak s minimem času a úsilí získat to, co chtějí. Pokud jste tedy v poslední době produktivnější, klidnější a zodpovědnější, máte další vlastnost, která svědčí o tom, že jste silná duchovní osobnost.

Pokračování na další straně