Demence je závažné duševní onemocnění a její diagnóza může být pro pacienta i jeho příbuzné zničující. Proto lékaři ve Velké Británii identifikovali tři varovné příznaky, které mohou pomoci odhalit toto závažné onemocnění v jeho raných stadiích. Jsou to: lhostejná řeč, izolování se od ostatních a nevhodné vtipy.

Demence je onemocnění zahrnující poruchy inteligence, paměti a osobnosti. Většina lidí rozpozná její nejtypičtější příznaky. Patří mezi ně zhoršení paměti a neschopnost rozpoznávat osoby a předměty.

Lékaři varují před třemi méně známými příznaky, které se mohou objevit při rozhovorech. Mohou shodou okolností indikovat onemocnění známé jako frontotemporální demence. Frontotemporální demence postihuje především přední část mozku, která je zodpovědná za chování a některé osobnostní rysy.

Podle psychologů by proto nemělo být vyloučeno, že se lidé mohou stát chladnými nebo necitlivými, například při mluvení. Dalším příznakem demence je, že se člověk náhle stane sociálně uzavřeným a necítí se ve svém okolí dobře. Posledním varovným příznakem je podle lékařů to, když člověk vypráví nevhodné vtipy, které nikdy předtím nevyprávěl.

Pokračování na další straně