Kdo je dvojplamen a kdy se objeví skutečná láska – tento emocionální ohňostroj nebudete moci nepoznat!

Twin flames jsou dva lidé, kteří mají autentický vztah – jsou energeticky propojeni, vibrace, které vyzařují, jsou stejné, jejich nitro se zrcadlí jakoby v odrazu a jejich srdce bije ve stejném rytmu. Je to člověk, který vám rozumí – nemusíte mluvit, ona tlumočí vaše ticho a zdá se, že vždy ví, co cítíte. Jejich vztah je silný, pevný, spojený zvláštními vlákny lásky . Když se jeden druhému podívají do očí, vědí, že vpluli do hlubin, na které léta čekali.

Kdy se objeví dvojplamen? Je to okamžik, kdy jste vyčistili všechny negativní věci z minulosti, kdy jste zahojili rány, naučili se odpouštět, pustili špatné zkušenosti, nejistoty – a začali jste se mít rádi. Otevřené srdce přitahuje další otevřené srdce jako magnet. Dvojplamen cítí váš emocionální stav a přichází právě tehdy, když jste na to připraveni, na lásku, na vztah, ve kterém srdce nezištně dává. Také může cítit vaše emoce stejně jako vy jeho. Je to ten okamžik, kdy najednou pocítíte nával smutku, radosti nebo melancholie. Možná, že něčí srdce vysílá takové vibrace z dálky .

Pokračování na další straně