Dveře symbolicky symbolizují přechod z jednoho světa do druhého, od známého k neznámému. Dveře mohou takéznamenat přechod k novému poznání, nové etapě života.

Vyberte si jedny ze čtyř dveří a zjistěte, co vám brání dělat to, co opravdu chcete. Co vám brání a brání v sebevědomém postupu ke svým snům a cílům?

Bílé dveře

Pokaždé, když chcete ve svém životě udělat něco nového, blokuje vás strach z neúspěchu. Bojíte se, že nedosáhnete svých cílů, necítíte se dostatečně připraveni na změnu nebo prostě nemáte odvahu vystoupit ze své komfortní zóny. Ale někdy je potřeba čelit svým obavám, pokud chcete úspěch.

Pokračování na další straně