Který den v měsíci jste se narodili? Zjistěte o sobě více:

1

„Číslo jedna“ – a tím je řečeno vše. Je to znamení kreativních, inovativních, jedinečných a extrémně nezávislých lidí. Jejich nezávislost má dva protichůdné limity: na jedné straně jsou to lidé se sebevědomou osobností, kteří často jdou ostatním příkladem; na druhou stranu jsou to individualističtí, sobečtí lidé, kteří neberou ohled na názory ostatních.

Tito lidé často zaujímají pozici vůdců a iniciátorů – mají silnou vůli a odhodlání inovátorů. Jsou dostatečně ambiciózní a dokážou riskovat, aby dosáhli svých cílů. Jejich negativní vlastnosti: impulzivita, sobectví a tvrdohlavost. Vzhledem k jejich vrozené uzavřené osobnosti je pro ně někdy obtížné plně projevit své city i svým nejbližším.

2

Zvláště citliví lidé se rodí druhý den v měsíci. Nikdy nebudou ignorovat žádnou žádost, dokonce ani od lidí, které sotva znají. „Dva“ je symbolem rovnováhy a silného spojení. Jsou to skvělí obchodní partneři, kolegové, přátelé i životní partneři.

Milostný příběh připomínající kouzelnou pohádku je příběhem vztahu Příjmení. „Dva“ často působí jako prostředníci nebo smírčí soudci – jsou to vynikající diplomaté: upřímní, zdvořilí, bystrí. Navíc je to posvátný počet umělců a romantiků.

Tito lidé dobře fungují ve skupinách, ale zároveň neradi projevují iniciativu nebo jsou středem pozornosti. Jejich přílišná plachost se často stává příčinou hádek při řešení důležitých úkolů. Dalším zvlášť citlivým extrémem je sklon k depresím.

3

„Tři“ je znakem umělecké představivosti, kreativní inteligence, komunikace a empatie. Je to symbol interakce a neutrality. Nezkrotní optimisté se rodí třetího dne v měsíci a učí se být šťastní a užívat si života.

Vždy se cítí milováni. Obdařeni zvláštním smyslem pro humor a intuicí, díky které identifikují nejdůležitější myšlenky a nápady. Názoru „trojky“ je třeba naslouchat se zvláštní pozorností. Stejně jako „dvojka“ jde jejich citlivost někdy do druhého extrému: ve chvílích smutku mají sklony k depresím, příliš se zaměřují na malé problémy…

4

Zodpovědní, čestní, seriózní a důvěryhodní lidé, kteří se nebojí náročných úkolů a dělají vše pro jejich úspěšné vyřešení. Lidé v okolí si toho rychle všimnou, a proto jsou žádosti o pomoc často zasílány na „čtyřku“, která zůstává nepovšimnuta.

Lidé narození v tento den v měsíci mají bezúhonnou obchodní pověst. Svým vlastním úsilím si můžete vydělat solidní jmění. Zdá se, že neexistuje žádný úkol, který by nemohli dokončit. Mnoho „čtyřek“ je dobrých v exaktních vědách.

Tito lidé střízlivě hodnotí svá selhání a přijímají je jako nevyhnutelné životní zkušenosti. Dokážou ze svých chyb vyvodit vhodné a užitečné závěry. Jakákoli další obtíž v nich jen probudí nadšení a přiměje je dosáhnout svých cílů bez jakéhokoli úsilí a ať se děje, co se děje.

5

„Pět“ je v numerologii znakem svobody. A lidé narození v tento den v měsíci vědí, jak ho používat a cíleně aplikovat. „5“ je talisman milovníků cestování a dobrodružství. Mnoho lidí je společenských, upovídaných a všestranných.

Číslo „5“ je často považováno za číslo génia. Lidé narození pátý den v měsíci mívají často mystické sklony. Přitahuje je tajemné, zvláštní, neznámé… Hlavní rada, kterou bych „pětce“ chtěla dát, je přestat! Nedělejte ukvapené závěry a neukvapujte se. Vaše netrpělivé chování a touha činit rychlá rozhodnutí se mohou obrátit proti a stát se příčinou katastrofy.

6

Lidé narození šestého dne v měsíci mají mimořádně dobře vyvinutý smysl pro zodpovědnost, umělecké schopnosti a talent pro humanitní vědy. Jsou benevolentní, rodinní, pomáhají druhým: praktickými radami a často i penězi.

„Šestky“ jsou skvělí přátelé, kterým lze svěřit ta nejdůležitější tajemství. Toto číslo je zároveň spojeno s oslepující žárlivostí a silnou pozicí majitele. Jsou dost tvrdohlaví, dotěrní a citliví na lichotky.

7

Znamení moudrosti a rozumu, které často překonává city. Není náhodou, že lidé, kteří přišli na tento svět „šťastného“ sedmého dne v měsíci (a vždy mají štěstí!), rádi čtou, jsou vždy připraveni učit se novým věcem a propojovat svůj život s intelektuálními aktivitami.

Mají velký potenciál ve vědě a vynálezech. Milovníci odstupu, perfekcionisté. Negativní stránka „sedmiček“: rezervovanost, vášeň se hádat, sarkasmus, sklon k separaci, tvrdohlavost, netolerance.

8

Lidé narození 8. dne v měsíci často nacházejí politické povolání, stávají se odborníky v oblasti řízení podniku a cítí se velmi dobře na mocenských pozicích.

Jsou dárci Jsem středem, rádi chválím a sním . univerzálního uznání. „8“ je číslo, které symbolizuje vysoký příjem a materiální úspěch. Nesnažte se z „osmiček“ vzbudit lítost a apelovat na jejich srdce – výčitky pro ně nejsou charakteristické.

K negativním vlastnostem patří přehnaná ctižádostivost, hrubost (ne-li krutost) vůči podřízeným a celková nesnášenlivost vůči lidem. Hodně peněz a závratné výhry mohou zkazit číslo „osmička“.

9

Jeden z nejsentimentálnějších představitelů kalendářního měsíce. Oddaní přátelé, romantičtí životní partneři, zainteresovaní obchodní partneři. „Devítka“ má dobře vyvinutý spisovatelský talent – nenechte si ho uniknout. Jedním z nejvýraznějších rysů je štědrost.

Je poznamenán každým, kdo tyto lidi zná. Snadno odpouští křivdy a pokorně se dívá na nedostatky jiných lidí. Zodpovědní zaměstnanci, kteří vás nikdy nezklamou při přípravě nového projektu. Jediné, co roztržitým „devítkám“ chybí, je větší pozornost k jejich financím. Jakékoli množství peněz okamžitě zmizí z jejich rukou.

10

Nejednoznačné číslo. Skládá se ze dvou posvátných čísel, jejichž význam se odráží ve výrazu: „Je to všechno nebo nic.“ Lidé narození desátého dne v měsíci jsou zvyklí jednat jednoduše a přímo, vyhýbají se intrikám, složitým obratům, mazaným plánům a volí vždy tu nejzjevnější a nejsprávnější cestu.

Mají jasnou duši a velké srdce, jsou velmi oblíbené v okruhu přátel a vždy přitahují pozornost svého okolí. Rady pro „desítky“ – vizualizujte si své cíle a sny: aby se splnily, musíte si je do detailu představit.

11

Žádné jiné číslo nemá tak silné duchovní složení jako číslo jedenáct. Od dětství si tito lidé volí cestu duchovního rozvoje a milosrdenství. Materiální hodnoty je obtěžují nejméně, starají se především o svou duši.

Takoví lidé znají význam toho slova, proto pečlivě zvažují, co říkají, a nikdy nedávají odmítnuté rady nebo doporučení. Jejich názor rozhodně stojí za to se zeptat – můžete si být jisti, že již zvážili všechny možné důsledky rozhodnutí. Jejich vnitřní smysl se rovná mimosmyslovému.

12

Od čísla „1“ zdědili lidé narození 12. dne v měsíci pevnou vůli, kladný vztah k životu a nehynoucí energii. A od „2“ – vnitřní harmonie, rovnováha sil, dokonale organizované schopnosti a komunikace.

Dvanáctka je posvátné číslo celého lidstva a tuto okolnost nelze ignorovat. Před tisíci lety bylo toto číslo zvoleno pro určení denní doby, rozdělení roku na měsíce a měření délky (stopa = 12 palců). Není náhodou, že zástupci tohoto čísla mají speciální poslání – mohou měnit svět k lepšímu.

13

Nejkontroverznější číslo v numerologii, představující fázi transformace. Lidé narození třináctého dne v měsíci nenechávají nikoho lhostejným. Držitelé tohoto číselného kódu se celý život snaží o dokonalost, jejich životy neustále procházejí změnami: jak osobními, tak profesními.

Slovo „stabilita“ v jejich slovníku rozhodně není. Jedním z nejdůležitějších rysů zástupců tohoto čísla je nesnášenlivost vůči ostatním. Po velké hádce málokdy dají druhou šanci, i když si ji ten druhý jednoznačně zaslouží. Navíc jsou dost líní, což jim často brání v dosahování cílů.

14

Toto číslo patří lidem, kteří věří v absolutní svobodu, bez jakýchkoli omezení. Ani se je nesnažte nijak omezovat, navždy zmizí z vašeho života. Jsou dost impulzivní – je lepší je nerušit ve špatné náladě, protože můžete vydělat peníze.

Při vzteku se vůbec neovládá a pak toho lituje. Náruživějšího milence byste hledali jen velmi těžko. Rychle se zamilují, dokonce i ve stabilním vztahu si vždy udrží v kruhu pozornosti ještě jednu osobu.

Zástupci tohoto čísla často zažívají v podnikání fiasko – toto číslo je spojeno se ztrátou hmotných statků. Se svými financemi by měli nakládat s maximální opatrností a ještě lépe svěřit jejich správu spolehlivému partnerovi, jehož aura dokáže uhasit nepříznivé události.

15

Vynálezci a snílci se rodí v tento den v měsíci. Od přírody mají mnoho schopností: od inženýrství po poezii, mnohé z nich lze úspěšně uplatnit v této profesi. Často jim však chybí trpělivost a vnitřní disciplína, aby zvládli ty nejsložitější úkoly.

Mají na paměti každý problém a obtíž. Tito lidé však nemají tendenci dávat najevo svou nespokojenost otevřeně a raději mlčí. I na sebemenší kritiku reagují nesmírně citlivě a bolestně. Zástupci tohoto digitálního kódu mají velmi vyvinutý soucit – bolest druhých cítí mnohem silněji než většina ostatních lidí a je pro ně těžké přijmout situace, ve kterých jsou při špatném zacházení slabí nebo bezmocní.

16

Osobní číslo „16“ říká, že jeho majitel je hluboce myslící, analytický člověk, který své skutečné pocity nijak nedává najevo. Zodpovědný, zdvořilý, vnímavý, velkorysý, tak trochu tajemný a nezávislý. Má výbornou intuici. Zodpovědný a svědomitý na 200%.

V mládí se nebojí vyjádřit svůj názor na jakoukoli otázku – otevřeně a hrdě, ale bohužel je kvůli tomu často nazýván učencem a vyvrhelem. Jak dospívá, stahuje se do sebe a stává se trpělivějším, uzavřenějším, méně společenským, opatrným. Nesnese povrchnost: pokud se „16“ rozhodl začít vztah, znamená to, že jeho pocity jsou silné a vážné. Je to velmi citlivý a loajální partner.

17

Jak jsou vytrvalí! Je neuvěřitelné, jak se s citlivou duší snoubí tak dobrá fyzická data. Chcete získat jejich srdce? Ukažte upřímně svou lásku a něhu – „17“ nesnese nejistotu a pokrytectví. Od dětství jejich jemná povaha nesnese kritiku.

Těžko přežívají odmítnutí. Slovo „ne“ jim adresované okamžitě vyvolává hněv nebo dokonce agresi. Pokud v něco věří, je prostě nemožné jim to rozmluvit. Často se stávají múzami nebo zdroji inspirace pro umělecké lidi.

Pokračování na další straně