Psychologický test, kolik psů vidíte na obrázku – odhalí, jak jste duševně vyspělí, zda jste moudří a analytickí nebo naivní člověk, který se na svět dívá přes růžové brýle!

V roce 1908 navrhl psycholog Alfred Bine, aby byl do vědeckého použití zaveden termín „mentální věk“, který odráží duševní stabilitu kognitivních funkcí člověka (pozornost, paměť, pozorování atd.). Později se k pojmu „mentální věk“ přidala schopnost adaptace, míra duševní stability a další důležité věci.

Věk často v životě není nutně spojen se zralostí. Jsou mladí lidé, o kterých se často říká, že jsou to „staré duše“. Jsou většinou vyspělejší než jejich vrstevníci, jsou moudří a připraveni žít samostatně i přes svůj nízký věk. Na druhou stranu zralí lidé mohou někdy dělat rozhodnutí, která jsou v rozporu s jejich vyspělostí, mohou být lehkomyslní a opakovat nezralé chyby.

Zajímavý test optickým klamem může naznačit, jaký je váš mentální věk. Stačí se podívat na obrázek/nákres a spočítat, kolik psů je na něm zobrazeno. Zkuste spočítat všechny psy, které uvidíte, a poté si přečtěte řešení. Pamatujte, že v tomto testu není správná ani špatná odpověď.

Pokračován na další straně