Častokrát se nám stane, že se podíváme na hodinky a zaznamenáme shodu čísel, například 06:06, 11:11, 12:12, 22:22 atd. Někoho v tom momentě hned napadne, že to je určitě nějaké znamení, a že tato čísla mají nějaký tajný smysl. Jiní takovou věc považují za banální náhodu a nepřikládají tomu žádná zvláštní důležitost.

Proč si lidé vlastně takové shody čísel všímají?

Existuje několik názorů. Podle mínění psychologů je taková pozornost spojená s nedůvěrou. Každý člověk vnímá díky svým biologickým hodinám čas intuitivní. Pokud má před sebou stanovený nějaký cíl nebo úkol, působí jeho biologické hodiny jako jakýsi budík. Člověk si například nastaví budík na šestou hodinu ranní. Budík zvoní, člověk ho vypne a položí ještě hlavu na pár minut na polštář. Je čistě věcí náhody, že když znovu kontroluje čas, uvidí buzení čas 06:06.

Každá číslice má svůj smysl a magický význam. Pokud se opakují, znamená to, že něco svou vlastní řečí se nám pokoušejí naznačit. Numerologie rozhodne nedoporučuje takové zjevení ignorovat. Pokud člověk stále častěji vidí na hodinách shodu čísel, je možné, že se mu značí něco důležitého pro svůj život naznačit.

Pokud často vidíme  shodu jednotek , vypovídá to o tom, že bychom se měli zaměřit na vlastní osobnost. Možná se projevujeme jako příliš velcí egocentrici.

Dvojka  je symbolem emocí a vztahů. Pokud na ni často narážíte, měli byste v situaci, ve které se právě nacházíte projevit více ochoty a kompromisu. Buďte vlídnější.

S  trojka  se setkáváme v případě, že bychom měli více začít přemýšlet nad budoucností a svými životními cíli.

Objevení  čtyřek  znamená, že máme změnit svůj přístup ke změnám životním situacím a rovněž se více věnovat svému zdraví.

Pětky  potkávají lidé, kteří milují riziko a dobrodružství. Pětky jim sdělují, že by mele zpomaluje a být ve střehu.

Šestky  jsou upozorněni, že máme být poctivější sami k sobě i ke všem ostatním.

Sedmička  symbolizuje  úspěch. Často se opakující sedmičky Poukazuji na dobrou možnost poznat harmonii světa.

Lidé, kterým se opakovaně setkávají s  osmičkami by Melia Přijmout urychlené rozhodnutí v událostech, které právě probíhají.

DEVÍTKA  připomínají, že je třeba  se stále rozvíjet a zbavovat se prekázek, jinak se nežádoucí životní situace budou stále opakovat.

Věštci tvrdí, že zvláštní pozornost je třeba shodě čísel věnovat v úterý a ve čtvrtek, protože právě tyto dny se odhrnuje opona budoucnosti.

Pokračování na další straně

1
2