Efekt je silnější, pokud je rozmazaný mimo vaše zaostření a dále od bodu, na který se zaměřujete.

Troxlerův efekt je pojmenován podle švýcarského lékaře a filozofa Ignatia Paula Vitaly Troxlera z roku 1804. Pak si všiml, že mozek přestává věnovat pozornost něčemu, co vidíme, což se nemění. Pokud se tedy vizuální scéna nehýbe, není pro mozek zajímavá a z tohoto důvodu ji bude ignorovat.

Jak to funguje

Představte si, že si na vnitřní stranu předloktí položíte malý kousek papíru. Ucítíte to pár sekund, ale poté ten pocit zmizí, protože hmatové neurony se mezitím přizpůsobily dotyku papíru. A pokud budete pohybovat rukou nahoru a dolů, ucítíte papír znovu, dokud nespadne.

S touto optickou iluzí je to podobné – náš mozek po zaměření na to, co ho zajímá – prostě neregistruje to, co je pro něj nepodstatné – v tomto případě červený bod ve středu. Pokud tedy nedostal žádné informace z periferie, tzn. pokud se modrý kruh nepohne nebo nezmění, mozek jej zruší. Vše se zastaví, když znovu mrkneme, tzn. když jsou oči znovu aktivovány.

Zdroj:studenti.alo.rs