VODNÁŘ

Jako představitel tohoto znamení máte výjimečnou schopnost proniknout do hlubin lidské psychiky a rozpoznat skryté motivy a záměry. Tato intuitivní síla vám často umožňuje vidět podstatu lidských bytostí. Ale někdy i ti nejzkušenější a nejcitlivější mohou být překvapeni nepředvídatelnými zvraty ve vztazích s blízkými lidmi.

Váš dlouholetý přítel, který vám byl tak známý a blízký, se k vám najednou začne chovat podivně. Tím se dostáváte do stavu zmatku a zmatku. Navzdory své obvyklé schopnosti číst mezi řádky nedokážete pochopit skutečné příčiny tohoto chování. To vede k překvapení a často šoku, když před vámi tato osoba konečně vylije své skutečné pocity – vyjádří lásku.

Ten okamžik vás zanechá ve stavu hlubokého zmatku, protože do té doby jste tohoto člověka považovali pouze za přítele, který nikdy nepřekročil hranici přátelství. Po prvotním šoku ale následuje období introspekce a hlubokého zpochybňování vlastních pocitů. Je možné, že budete překvapeni, když zjistíte, že ač skryti pod maskou přátelství, cítíte k této osobě skutečnou lásku.

V tomto procesu odhalování svých hlubších emocí si začnete uvědomovat, že mnoho z vašich předchozích činů vůči této osobě mělo hlubší motivy a skryté významy, které se nyní stávají jasnějšími. Uvědomíte si, že jste vždy byli víc než jen přátelé. Když tuto pravdu konečně rozpoznáte a přijmete, pocítíte velkou úlevu a společně s touto osobou vstoupíte do milostného vztahu, který osvětlí všechna nedorozumění a vnese do vašeho vztahu křišťálovou čistotu.

Pokračování na další straně