Přes dva tisíce  lety  staří  Asyřané  a  Římané  už  věděli, jak  používat  tuto  metodu. Naštěstí , technický rozvoj již není ovlivněn všechny části světa , a  dnes můžeme lze vidět skutečně magickou proměnu hlíny do nádherné mozaiky .                   

Jen se  podívejte ,  jak  obratně  tyto lidi ovládat  ! Jejich dovednost rozhodně není horší než inovativní metody !       

Pokračování na další straně

1
2