Všichni, kdo mají rádi ranní sex, mají jedno společné, potvrdila jedna vědecká studie.

Při hledání odpovědi na to, jaký druh sexu může pomoci mužům s erektilní dysfunkcí, dospěli odborníci k odpovědi, že je to – ranní sex. Důvod? Hladina testosteronu je nejvyšší ráno.

Produktivní, uvolněný a…

Na druhou stranu výzkum provedený v roce 2018 ve Spojeném království ukázal, že sex na začátku dne nás činí produktivnějšími.

Bylo také prokázáno a v návaznosti na předchozí závěry, že ranní sex snižuje negativní dopad stresu. A zmiňme to, co je na tomto příběhu nejzajímavější – ukázalo se, že mezi lidmi, kteří preferují tento druh činnosti za ranního svítání, je spousta s vysokým IQ.

Vědci z Oxfordu a Coventry také zjistili, že sex má sílu zlepšit naši paměť, komunikační schopnosti a orientaci.

Pokračování na další straně