Stovky komentářů, žhavé diskuse , tisíce lidí zapojených do diskuze o situaci na kruhovém objezdu. Co na to říkají předpisy?

Téma kruhových objezdů a způsobu jejich křížení vždy vzbuzovalo zájem mnoha našich čtenářů. Jak víte z komentářů, existuje mnoho vzájemně se vylučujících pohledů na správné postavení před kruhovým objezdem, na kruhovém objezdu, správnou signalizaci atd. Vzhledem k tomu, že kruhový objezd má málo kolizních míst a je jedním z nejbezpečnějších typů křižovatek, dochází na něm k velmi málo nehodám. Navíc tam může být relativně bezpečno, protože řídíme podle svého přesvědčení, dáváme dobrý pozor na ostatní, kteří mohou mít jiný názor, tedy jinak vykládat pravidla 😉

Podívejte se na obrázek této situace a určete, kdo kruhovým objezdem projede jako první.

Kruhový objezd má málo kolizních míst a patří k nejbezpečnějším typům křižovatek. Právě proto na něm dochází k dopravním nehodám opravdu výjimečně. Je tu ale jedno ALE. Co když se ve městě setkáte s tím, že budou přímo středem kruhového objezdu procházet tramvajové koleje? 

Pokračování na další straně