Profesor univerzity v Severní Karolíně Robert Lanz uvedl, že po smrti lidé upadnou do jakési paralelního prostoru a mají šanci vzkřísit.

Vědec porovnal lidský život s rostlinou, která uschne, aby v blízké budoucnosti rozkvetla. Lanz svou teorii prokázal pomocí teorie biocentrismu.

Pokračování na další straně

1
2