Osud má vždycky svůj plán a my ho často nedokážeme ani odhadnout, natož pochopit…

Váhy

Karma je vždy přítomna a je třeba ji znát. Je jasné, že se blíží den, kdy budete odměněni za své dobré skutky a všechny úžasné věci, které jste udělali. Nenechte se mýlit, jste někdo, kdo se vždy snažil pomáhat lidem kolem sebe. Nikdy jste se neotočili zády k těm, kteří trpí. A pokaždé, když jste to udělali, udělali jste to za cenu utrpení a ztížení situace pro sebe. A přijde den, kdy budete odměněni za to, že jste zůstali dobrým člověkem, že jste se dokázali vcítit. Brzy budete mít ve svém životě někoho, kdo vás bude milovat víc než cokoli jiného. Bude vaším přítelem, oporou, ramenem, na kterém se můžete vyplakat, a ještě mnohem víc.

Musím říci, že je důležité, abyste věděli, že karma je projevem úcty. Pokud jste v současné době ve vztahu, vaše přání se vám splní i v tomto ohledu. Jinými slovy, máte po svém boku někoho, kdo vás miluje a je vlastně o krok před vámi, pokud jde o nabídku k sňatku a všechny možnosti, které s ní souvisejí. Nemožné se definitivně stalo možným. Čeká vás skutečné překvapení.

Pokračování na další straně