Pokud se vám udělá špatně, stiskněte tento bod a podržte ho alespoň minutu. Vysoký krevní tlak se okamžitě zmírní a ostatní obtíže se vrátí do normálu.

Vrátí se vědomí a přestane se vám točit hlava.

Toho se využívá i ve vojenské medicíně. Bolest okamžitě ustane, zotavení je rychlé a můžete okamžitě vstát. Můj soused, bývalý armádní důstojník, mi ukázal tento akupunkturní bod:

Akupunkturní bod se nachází na prostředníčku levé ruky a na stejném prstu pravé ruky. Tento akupunkturní bod se zmáčkne například biřicem a drží se asi minutu, jak je znázorněno na obrázku.

Pokračování na další straně