Šéfredaktor hovoří o jedné prastaré víře, která přetrvala dodnes: proč by se sousedům neměla dávat sůl a sirky.

Lidstvo po staletí sužují četné pověry a lidová proroctví. Na jedné straně je přitahovala zvědavost na neznámé, na straně druhé je poháněl strach. V důsledku toho se lidé drželi lidových pověr, aby se nedostali do potíží.

Tyto víry se zachovaly dodnes a jsou součástí kulturního dědictví ukrajinského lidu. Většina z nás ví, že večer se nemá zametat dům nebo vynášet odpadky. Také svobodné dívky nikdy nesedí v rohu stolu. Také každý z nás alespoň jednou udeří do stromu, aby ho nezlomil. Takových pověr je mnoho. Dnes nám šéfredaktor vypráví o jedné z nejstarších pověstí, která přetrvává dodnes: Proč si nikdy nepůjčovat sůl a zápalky“.

Pokračování na další straně