V jedné vesnici zemřela babička mého známého. Nad jejím bytem žil muž jménem Vladimír a ten byl v té době na služební cestě. V den, kdy byla pohřbena, se vrátil domů, a když se dozvěděl, co se stalo, okamžitě se vydal do města koupit květiny na pohřeb. Ale bohužel nebyl čas.

Když se vrátil domů, babičku už odvezli na hřbitov. Rozhodl se, že si květiny nechá pro sebe, nepřijde o peníze, vzal je a daroval své přítelkyni Olze, které se v té době dvořil.

Vladimír měl v noci sen, že zemřelý soused přišel do bytu a on seděl v bytě se svou přítelkyní, vzala s sebou květiny a vzala ji za ruku a vzala s sebou dívku Olgu.

Pokračování na další straně