Po vyslechnutí příběhu s odpadkovým košem veterinář věděl téměř okamžitě, co se se psem děje. Ukázalo se, že pes prožíval toxický šok způsobený plísní. Navzdory usilovným pokusům o záchranu psa to selhalo … rodina se musela rozloučit se svým přítelem.Od té doby rodina informovala ostatní majitele psů o nebezpečích, které mohou zanechat popelnici v zorném poli psa. Pamatujte – musíte být ostražití!


Nezapomeňte tento článek sdílet! Ať si je každý vědom této nesmírně důležité skutečnosti, aby zabránil tragédii.

Zdroj.Facebook