Níže uvedený test se skládá ze 4 kroků, které nebudeme potřebovat nic jiného než gestikulování, několik potřesení rukou a kousek papíru. Na konci testu nemůžeme přečíst obecný popis, ale mnohem více: poznejte naši skutečnou „tvář“.

Podle níže uvedených pokynů získáte konečný výsledek testu a podrobnou analýzu!

1. krok:

Spínáte ruce, jako byste se modlili! Nyní se podívejte na svou ruku a pokud má vaše pravá ruka palec nahoru, zapište si písmeno R, pokud má vaše levá ruka palec nahoru, zapište si písmeno L.

Krok 2

Propíchněte bod blízko sebe a zavřete jedno ze svých očí. S otevřenýma očima a ukazováčkem se dotkněte toho bodu ve vaší představivosti. Pokud jste zavřeli levé oko, zadejte L. Pokud jste zavřeli pravé oko, zadejte R.

Krok 3

Zkřížte ruce, jako byste na někoho čekali nebo byli netrpěliví. Pokud je vaše levá paže nahoře, zadejte L, pokud pravá paže, zadejte R.

Krok 4

Potlesk pár! Všimněte si, která z vašich rukou je aktivnější, protože jedna z našich rukou se během potlesku několikrát pohne! Pokud je to vaše levá ruka, napište písmeno L. Pokud je to vaše pravá ruka, napište písmeno R.

Pokračování na další straně