Proroctví Mitar Tarabic, jednoho z nejslavnějších proroků na světě, mohlo posadit kohokoli. Jasnovidec ze Srbska mnohokrát ukázal, že má pravdu – bude tomu tak i tentokrát? Jeho vize třetí světové války je mrazivá.

Znepokojivé proroctví

Téma třetí světové války často vyvolávají proroci. Nejinak tomu bylo v případě Tarabic, který podrobně popisoval, co nás čeká.

S ostatními dvěma světovými válkami měl pravdu, takže je možné, že i v tomto případě se jeho proroctví splní. Není jasné, kdy začne třetí světová válka, ale její detaily jsou známy.

Ačkoli v roce 1943 duchovní zemřel při požáru domu, jeho zápisky zůstaly dodnes, mnohé samozřejmě naši dobu nepřežily. Jediné záznamy, které se dochovaly, jsou v rukou Zacharićova pravnuka Dejana Malenkowiće.

Jasnovidecké proroctví lze srovnat s apokalypsou sv. John. Kromě toho si v něm můžeme všimnout vláken souvisejících s meditací, které můžeme ztotožnit s ideologií New Age známou dnes každému.

Pokračování na další straně