21. století je stoletím rychlého technologického pokroku. Jak bude podle vás vypadat svět v roce 2025? Do tohoto časového bodu zbývá jen 4 roky, ale podle různých zdrojů budou tyto 4 roky opravdu vzrušujících.


Solární panely nahradí přírodní palivo a stanou se nejpoužívanějším zdrojem energie na planetě. Rozšířená a virtuální realita se stane nedílnou součástí našeho života. Problém dopravní zácpy bude buď vyřešen konečně, nebo co nejblíže tomuto. Lidský genom bude s největší pravděpodobností také rozpleten a zdokonalování lidí bude omezeno pouze etickými normami. 

Solární panely absorbují více solární energie i za oblačného počasí.

Pokračování na další straně