Notoricky známá anglická úzkostlivost může z naprosto jakéhokoli povolání udělat vědeckou činnost. Dokonce tak primitivní jako vaření vajec.

Laboratorní asistenti na oddělení lékařské vědy na univerzitě v Birminghamu pečlivě studovali reakce, ke kterým dochází při přípravě vajec. Odborníci dospěli k závěru, že po vaření vajec nelze nalít vodu !

Vlastnosti vody po vaření vajec

90% skořápky tvoří uhličitan vápenatý. Obsahuje také dalších 27 prvků, včetně fosforu, fluoru, mědi, křemíku, zinku. Při vaření vajec je voda nasycena ionty vápníku a dalšími stopovými prvky.

Ionty vápníku jsou tak malé, že mohou snadno pronikat do organické buňky a ven z ní. Svým vzhledem vyvolávají v buňce chemické reakce se syntézou živin.

Tato vlastnost vody po vaření vajec je zvláště cenná pro pěstitele květin. Během pozorování chemici zjistili, že taková voda zvyšuje rychlost shromažďování zelené hmoty rostlinami 10krát! Semena namočená ve vodě poskytují silné a přátelské klíčky. Sazenice jsou odolnější vůči škůdcům a chorobám.

Kromě přímé stimulace růstu rostlin pomáhá voda po varu vajec udržovat kyselost půdy v rozmezí 5,5-6,5 pH. To je důležité, protože neutrální prostředí poskytuje rostlinám optimální podmínky pro příjem živin.

Pokračování na další straně