Na obrázku níže můžete vidět 5 rukou. Jediné, co musíte udělat, je říct, který z nich je podle vás rukou ženy. Spolehněte se na svou intuici!

Pak si přečtěte, co je pro vás na základě vaší odpovědi typické!

Pokud jste zvolili A:

  • nemáte příliš velké sebevědomí, takže jste od ostatních dost stranou
  • rychle ztratíte trpělivost
  • jste nápomocní

Pokud jste zvolili B:

  • rádi nasloucháte problémům druhých, lidé vám věří
  • jsi milý a přátelský
  • jsi chápavý a tajnůstkářský

Pokračování na další straně