Roman a Dáša přitáhli pozornost uživatelů internetu zveřejněním obrázků svého dědice. Dáša je na rozdíl od svého vyvoleného plnohodnotná zdravá žena. 

Po narození syna se Dáša setkala s nepochopením fanoušků, kteří si byli jisti, že Dáša má syna s jiným mužem, jinak by chlapec zdědil rysy svého otce. Dívka ujišťuje uživatele internetu, že biologickým otcem dítěte je její manžel. 

Pokračování na další starně