Krevní sraženina je nenápadný, ale život ohrožující stav. Sraženina je také známá jako trombus, který se tvoří v krevních cévách. Krev, která je obvykle tekutá, může také ztuhnout. Nejčastěji to vidíme, když z rány vytéká krev a tvoří zaschlé krevní sraženiny.

Nejnebezpečnější pro naše zdraví a život jsou sraženiny, které se tvoří uvnitř těla. Jsou častou příčinou srdečních infarktů, mrtvic a dalších život ohrožujících stavů.


Příznaky trombózy

1. Bolest nohou

Vysoká frekvence bolesti a brnění nohou je jedním z příznaků trombózy. Pokud je navíc doprovázena křečemi, okamžitě vyhledejte lékaře!

2. Otok končetiny

Když se sraženina nahromadí v hluboké žíle, způsobí to nedostatečný průtok krve do některých částí těla. To vede k hypoxii orgánů a končetin. Pokud dojde k otoku jedné z končetin, nejčastěji nohy, okamžitě informujte svého lékaře.

Pokračování na další straně