Ke konci života se u většiny lidí objevuje chování, které Julie McFaddenová nazývá „smrtící pohled“. Tito lidé často vypadají nepřítomně, upřeně se dívají na určitou část místnosti nebo na to, co se v ní děje. I když se kolem nich něco děje nebo když se s nimi snažíte komunikovat, reagují jen málo nebo vůbec. Někdy se zdá, že vedou rozhovor s někým jiným, koho nevidí, nebo se jen usmívají, i když jejich okolí neví, co tento projev radosti vyvolává.

Podle Julie McFaddenové není tento výraz důvodem k obavám, ale může být důležitým signálem. „Obvykle naznačuje, že dotyčnému už nezbývá mnoho času,“ vysvětluje. Tento příznak se podle ní často objevuje několik týdnů nebo měsíců před příchodem smrti.

Pokračování na další straně