Po smrti člověka zůstává jeho duše, která musí žít ve svém vlastním světě. Ale čas od času mrtví navštíví své blízké na Zemi.

Stává se ale také, že duše zůstávají se svými blízkými a nemohou odejít do jiného světa. To se stává velmi zřídka. Ale i když vám zesnulý opravdu chybí, neměli byste si jeho duši držet blízko sebe. Protože jeho místo je nyní v jiném světě.

Klepání

Mrtví nemohou přímo komunikovat s živým člověkem, ale mohou se snažit komunikovat prostřednictvím věcí. Jedním z nich je okno. V dávných dobách bylo okno přirovnáno k zrcadlu, protože v noci může odrážet, co se děje v domě.

Zrcadla byla považována za portál mezi živým a mrtvým světem a po západu slunce se okno proměnilo v magický předmět. Pokud v noci slyšíte nesrozumitelné klepání na okno, možná vás chce zesnulý kontaktovat.

Pokračování na další straně