Požádejte svého anděla strážného o pomoc! Pokud procházíte těžkým životním obdobím, obraťte se na svého anděla strážného: „Drahý anděl, potřebuji tvou pomoc. Mé srdce a duše jsou zlomené, stojím před tebou a prosím tě, abys učinil můj život šťastnějším.

Odpusť mi všechny mé chyby a zbav mě mého utrpení. Prosím, pomozte mi dosáhnout….. (zde musíte říct, po čem nejvíc toužíte), protože opravdu chci, aby byl můj život úplný“. Amen.