Vynikající stimulace mozku

Hádanky, rébusy, křížovky, vizuální výzvy, optické iluze. …… Kdo by nechtěl zůstat co nejdéle mladý? Nejde však jen o vzhled, je třeba, aby podle toho fungovala i mysl. Mozek se časem opotřebovává a bez pravidelného cvičení zleniví.

Člověk je náhle zapomnětlivější, méně soustředěný nebo má jinou pozornost než dříve. To se může stát například při řízení auta a může to být velmi nebezpečné. Proto musíme svůj mozek neustále úkolovat a udržovat ho v chodu. Nyní se podívejme na výsledky zápasového vzorce.

Výsledky matematického IQ testu

Je dobře, že jste si vyzkoušeli tento problém s krabičkou od sirek a našli řešení. Jak ukazuje obrázek, správný tvar rovnice je 22 – 11 – 4 = 7. U prvního čísla 221 vidíte, že spodní zápalka se odečítá od 1 a horní zápalka se přesouvá do výsledku. Najednou se z 1 stane 7 a vše dává smysl, že?