Optická iluze je chybná interpretace obrazu mozkem. To je ovlivněno mnoha faktory, jako je kontrast, stín nebo výměna barev . I malá změna může být zavádějící. Vtipné je, že ačkoliv obraz vypadá všude stejně, každý z nás ho vnímá jinak.

Někteří uživatelé internetu se domnívají , že na fotce je seno, jiní se domnívají, že jde o díru v trávě. Ozývaly se i hlasy, že na první pohled je na obrázku vidět díra, ale při bližším ohledání se ukázalo, že jde o balík sena.

Co vlastně na obrázku vidíte? Správná odpověď neexistuje.

Ilustrace byla navržena tak, aby ji bylo možné vnímat několika různými způsoby . Vše závisí na úhlu, z něhož ilustrace analyzujeme. Když se podíváte pozorně, ukáže se, že vidíte jak snop sena, tak díru.

Mozek a oči nás klamou


Orgán zraku je dokonalý – pokud netrpíme vážnou vadou. Zapomínáme však, že oči jsou jen nástrojem a skutečné „vidění“ se odehrává v mozku . A zde dochází k disonanci. Zrakové vjemy se dělí na dva faktory – vidění a vnímání. Vidění je to, co mozek kóduje když se díváme na něco objektu. Vnímání je zase pochopení toho, co vidíme. Optické iluze činí vidění neslučitelným s vnímáním, což nás nechává omráčit. Proto je každý z nás vnímá jinak, i když se díváme na totéž věc.