Ve starověku byla technika masturbace chápána jako umělecká forma. Byla zmíněna a diskutována v mnoha historických a literárních pramenech. V minulém století však toto téma začalo být vnímáno jako tabu a jeho popisy byly považovány za obludné.

Ačkoli náboženství měla k tomuto jevu odlišný postoj, přesto se nacházela v literatuře, kultuře, umění, hudbě a později ve filmu a televizi. Pojďme se rychle podívat do minulosti a pochopit, jak naši vzdálení předkové zacházeli s masturbací.

Žádná ejakulace

2_výsledek

Ve starověku se věřilo, že ejakulace oslabuje ledviny. Lidé věřili, že mohou těmto orgánům pomoci spuštěním sítě v opačném směru.

Pokračování na další straně

1
2