Nejlepší fotky obvykle nejsou ty pózované a pečlivě promyšlené, ale ty, kde náhodou zachytíte něco důležitého. Zastavený čas nebo nějaká historie …

O této fotografii nebo okolnostech, za kterých byla pořízena, je známo málo. Neznáme lidi, které zobrazuje, ani osobní příběhy za nimi. Je známo pouze to, že byly vzaty v jedné z ulic Rio de Janeira.

Tento obrázek je však natolik sugestivní, že se můžeme pokusit přidat i to, co na něm není vidět …

Muž (možná turista) potkal dívku tmavé pleti v hadrech a naboso. Dívka pravděpodobně pochází z nízké společnosti, bez šance na lepší život. Nikdo se nestará o osud takových lidí. Tuto ženu nezvykne někdo podporovat a pomáhat jí.

Ten, dojatý takovou chudobou, díky níž lidé chodí bosí, pohnuti pohledem na vychrtlou a špatně oblečenou ženu, jí dá své boty.

Nepřenáší je však ve vzpřímené poloze. Ohýbá se, jako by se klaněl, jako by se zároveň omlouval. Za to, že je tento svět tak uspořádaný. Za to, že ve světě barva naší kůže stále určuje náš osud. Za to, že někteří mají tolik a jiní nic …

Pokračování na další straně

1
2