Farmáři Chuck a Deb Beldo dostali více, než by si mohli přát, když se jim jedna kráva otelila.

Pár vlastnil několik akrů půdy, takže zvířata mohla volně bloudit po farmě. Zemědělci tedy doufali, že pohodlné podmínky, které vytvoří, povedou k narození telat.

Chuck a Deb by byli neuvěřitelně šťastní, kdyby měli dítě ve stádě svých krav. Chtěli vychovávat tele s laskavostí a péčí, s jakou se chovali ke všem zvířatům na jejich farmě.

Když se však jedna z jejich krav jménem Mu otelila, Chuck a Deb byli šokováni – farmáři nevěřili svým očím.

Nedovedli si ani představit, že by jejich noví potomci vstoupili do dějin z neuvěřitelného důvodu… 

Rodina Beldoů se o svá pole stará od roku 1882. Generace zemědělců se změnily a zachovávají respekt k půdě a přírodě.

Obdělávali půdu, chovali zvířata a dělali, co mohli, aby se uživili. Zemědělství koneckonců bylo a zůstává těžkou prací. Bylo to tedy už v roce 1882 a zůstává to dodnes, navzdory vzniku nových technologií a zemědělských nástrojů.

Pokračování na další straně

1
2