Když se nemocný člověk dostane do nemocnice, lékaři udělají vše, aby mu zachránili život. Některé sestry vykonávají běžné úkony. Ale ne všichni.

Robert se dožil velmi pěkného věku a desítky let neměl nic jiného než žádné zdravotní problémy. Když byl však hospitalizován s dýchacími potížemi, jeho příbuzní se vážně obávali nejhoršího. Starý muž byl kvůli svému vážnému stavu uveden na lůžko.

Bohužel to pro mnoho lidí znamená opravdu konec. V této nemocnici však pracuje zdravotní sestra Brenda, která objevila, jak vrátit víru a připoutanost k životu starým lidem, kteří jsou často na hranici dvou světů. Brenda jde nad rámec jejího popisu práce.

Tato zvláštní péče je dokonale ilustrována tím, že starý muž řekl Brendě, že „You light up my life“ je jeho oblíbená píseň. A Brenda s sebou hned druhý den přinesla text písně. A to ještě není konec…Robertova dcera natočila svou úžasnou sestru, jak zpívá se svým starým a nemocným otcem, a po tvářích jí stékaly slzy. Příbuzní cítili, že se muži vrací vůle žít. I přes dýchací masku sebrala síly a zazpívala si se sestrou.

pokračování na další straně